NAGŁÓWEK

Zapraszamy
do zapoznania się z dokumentami
dotyczącymi naszych usług

Regulamin usług telekomunikacyjnych
Regulamin Usług Telekomunikacyjnych
Info blocks

Regulamin Usług Telekomunikacyjnych
Internet

https://krakowskiinternet.pl/wp-content/uploads/2019/12/pdf4-50x50.png
Cennik usług telekomunikacyjnych
Cennik usług telekomunikacyjnych
Info blocks

Cennik Usług Telekomunikacyjnych
Internet światłowodowy

https://krakowskiinternet.pl/wp-content/uploads/2019/12/pdf4-50x50.png
Umowy telekomunikacyjne
Umowy telekomunikacyjne
Info blocks

Wzór
Umowa Telekomunikacyjna
Internet światłowodowy

https://krakowskiinternet.pl/wp-content/uploads/2019/12/pdf4-50x50.png
Zmiany w umowie, Cesja, Rozwiązanie umowy
Zmiana danych teleadresowych, Cesja umowy, Rozwiązanie umowy
Info blocks

Zmiana danych w
Umowie telekomunikacyjnej

https://krakowskiinternet.pl/wp-content/uploads/2019/12/pdf4-50x50.png

Cesja
Umowy telekomunikacyjnej

https://krakowskiinternet.pl/wp-content/uploads/2019/12/pdf4-50x50.png

Rozwiązanie
Umowy telekomunikacyjnej

https://krakowskiinternet.pl/wp-content/uploads/2019/12/pdf4-50x50.png
Dokumenty - RDG, RPT, RODO
Dokumenty - RDG, RPT-UKE, RODO
Info blocks

Rejestr Działalności Gospodarczej
CEIDG
Krakowski Internet

https://krakowskiinternet.pl/wp-content/uploads/2019/12/pdf4-50x50.png

Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych
UKE
Krakowski Internet

https://krakowskiinternet.pl/wp-content/uploads/2019/12/pdf4-50x50.png
Dokumenty dla Administracji
Dokumenty dla Administracji i Wspólnot mieszkaniowych
Info blocks

Umowa
Użyczenia Budynku

https://krakowskiinternet.pl/wp-content/uploads/2019/12/pdf4-50x50.png

Załącznik:
Opis Instalacji

https://krakowskiinternet.pl/wp-content/uploads/2019/12/pdf4-50x50.png

Załącznik:
Protokół Zdawczo-Odbiorczy

https://krakowskiinternet.pl/wp-content/uploads/2019/12/pdf4-50x50.png